L’assegurança de salut, el benefici social millor valorat pels treballadors

Els treballadors són l’actiu més important de qualsevol empresa i el seu òptim rendiment depèn, en gran part, de la motivació. Per aquest motiu, cada vegada més organitzacions destinen una part del seu pressupost a diferents incentius per a la seva plantilla.

Com sabem, existeixen molts mecanismes per motivar els empleats com, per exemple, la flexibilitat horària, viatges, tiquets restaurants, guarderia, transport, formació... Però, sabies que l’assegurança de salut és el benefici social millor valorat pels treballadors? A què és degut? Els principals motius perquè els empleats es decantin per aquest tipus de producte es poden resumir en:

Accés a la sanitat privada. Els empleats comptaran amb tots els avantatges que ofereix aquesta modalitat. Com per exemple, una atenció ràpida i eficient sense haver d’estar hores i hores esperant a ser atès; triar metge o especialista entre un ampli quadre mèdic; ús d’una habitació individual en períodes d’hospitalització o l’eliminació de les llistes d’espera, entre molts altres.

Beneficis pels familiars dels empleats. En general, totes les companyies ofereixen la possibilitat d’ampliar la protecció a familiars directes d’empresaris i treballadors en les mateixes condicions.

Afavoreix la conciliació familiar. En reduir els temps d’espera, ajuda els treballadors a optimitzar el seu temps i millorar la conciliació entre vida personal i la feina.

Deducció a l’IRPF. Pels assalariats els primers 500 euros/any estan exempts a l’IRPF i aquesta exempció s’estén al cònjuge i descendents dels treballadors, sense límit d’edat.

Avantatges des del punt de vista empresarial

D’altra banda, cada vegada més empreses són conscients dels punts forts d’aquests tipus de pòlisses. Un d’ells és que és una despesa deduïble a l’Impost de Societats. Per tant, els hi surt molt més rentable que realitzar una pujada salarial equivalent. Però, a més també els comporta els següents beneficis:

Reducció considerable de l’absentisme laboral. Amb la utilització de la sanitat privada tindran accés a revisions periòdiques i a l'atenció àgil de moltes patologies, fet que ajudarà a prevenir o fins i tot, reduir la durada de moltes malalties. A més, com hem comentat, la possibilitat d'elecció de cites mèdiques i diferents professionals de cada especialitat, reduirà els temps d'espera, els permisos i dies de baixa i, en definitiva, l'absentisme laboral.

Augment de la fidelització i compromís de l’equip. Amb aquest tipus de pòlissa, els empleats se senten més còmodes i a gust a la seva feina. Per tant, estaran més compromesos i alineats amb els objectius empresarials. Per tot plegat, esdevé una important eina per a la retenció de talent, ja que la plantilla que gaudeix d’aquest tipus d’assegurança acostuma a ser molt més reticent a marxar de l’empresa.

Increment de la productivitat. Com hem comentat, es tracta d’un element motivador, que si es suma al compromís que genera fa que els treballadors siguin molt més productius i eficients.

Redueix desplaçaments i absències. Gràcies als avenços en telemedicina, que ha evolucionat considerablement durant la crisi de la COVID-19, moltes pòlisses de salut privades permeten realitzar un gran nombre de gestions online, fins i tot realitzar vídeo-consultes amb metges especialistes sense haver de sortir de l’oficina.

Programes de prevenció en l’àmbit laboral. Es posen en marxa, amb l’objectiu de reduir el número de futures baixes i millorar la salut dels treballadors, com a principal actiu de l’empresa.

Millora de la imatge de l’empresa. Comptar amb una assegurança de salut reforça la política de Responsabilitat Social Corporativa de la companyia. A banda de retenir talent, el negoci també serà més atractiu per atreure nous candidats.

En definitiva, l’èxit d’una empresa no és només qüestió de números. Oferir compensacions que cuiden de la seva plantilla és demostrar que la companyia es preocupa pel seu benestar, i això es tradueix en un bon clima laboral i en un major compromís per part de tots els treballadors. En cas de dubtes sobre quina assegurança col·lectiva de salut és millor per a la vostra empresa, us recomanem que us poseu en contacte amb experts com els corredors de CSA, perquè us assessorin sobre les opcions que més us convenen.