CSA celebra la seva XXI convenció anual

CSA va celebrar el passat dia 5 d'Octubre XXI convenció anual, en el marc emblemàtic del Museu d'Història de Catalunya en la qual van assistir 68 professionals amb un eix central de debat "Enamorar" als mediadors de futura entrada i essencialment a les Asseguradores amb les quals ens uneix una proximitat.

Va donar la benvinguda Sr. David Sariol President de l'Associació, qui ha agraït als patrocinadors i a tots els presents la seva assistència i participació en el desenvolupament de la mateixa. En la seva intervenció es va passar a valorar les Magnituds de l'Associació com a entrada en la necessitat d'executar per part de tots els intervinents un coneixement mutu que promocioni el desenvolupament dels Plans de negoci que l'Associació vol impulsar amb compromis amb les asseguradores amigas

També es va procedir a lliurar els primers premis oficials de CSA a la qualitat tant d'Asseguradores com d'Entitats proveïdores de serveis, en aquesta primera ocasió es va premiar a REALE Assegurances per la seva qualitat, amb el premi EXCELLENCE 2017 que va recollir el seu Director Comercial el Sr. Javier Espinosa. Seguidament es va atorgar el premi BEST SERVICE 2017 al Col·legi de Mediadors Titulats de Barcelona, pel seu servei cap al CSA i que va ser rebut per la seva Gerent la Srta. Sandra Serra.

En la convenció i donats els temes tractats on l'objectiu principal era buscar el compromís, va existir un ambient de gran complicitat i això en va portar a una de les parts més constructives amb la participació de les Entitats patrocinadores amb les seves opinions sobre el món associatiu de la mediació, per part de Liberty el Sr. Álvaro Iglesias , per Reale el Sr. Javier Espinosa, per CA Life el Sr. Francesc Rabassa, per Arag el Sr. Javier Busts, per Allianz el Sr. Victor Marrons i per part d'Asefa el Sr. Cyrille Mascarelle